Inspiration > Læsestof
Home
Om os
Services
Inspiration
Links
Læsestof
E-shop
Tidligere nyhedsbreve
Nyhedsbrev
Kontakt os

 
Læsestof
Bøger og artikler ... der er værd at læse


I Learning Zone forsøger vi hele tiden af finde gode bøger, artikler, rapporter osv. om de faglige emner, vi interesser os for og arbejder med.

Nedenfor finder du en kort omtale af noget af det læsestof, som vi har fundet indsigt og inspiration i.

Vi har opdelt læsestoffet i nogle hovedkategorier som f.eks. læring, ledelse og lederskab og teamwork.

God læselyst...ring

Lærende organisationer - med erfaringer fra danske virksomheder

Forfatter: Steen Hildebrandt & Søren Brandi
Forlag: Børsens Forlag

Bogen har et kort kapitel om teorien bag Den Lærende Organisation, men den består primært af en række cases fra danske virksomheder, der fortæller om deres erfaringer med den lærende organisation i praksis.

Experiential Learning – Experience as the Source of Learning and Development

Forfatter: David A. Kolb
Forlag: Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall

David A. Kolb's model af erfaringsbaseret læring (experiential learning) bruges på uddannelser i mange lande og indgår ofte i diskussioner omkring uformelle læringsaktiviteter, voksenlæring og livslang læring. Hans bog er blevet en klassiker og den er værd at læse, hvis man vil bag om den overfladiske version af modellen, som man tit ser. Men den er ikke så nem at læse!

Læring i arbejdslivet

Forfatter: Knud Illeriis et al
Forlag: Learning Lab Denmark/Roskilde Universitetsforlag

Introducerer og diskuterer læring på arbejdspladsen som middel til kompetenceudvikling.

Den femte disciplin. Den lærende organisations teori og praksis

Forfatter: Peter Senge
Forlag: Klim

Senge er fader til konceptet om Den Lærende Organisation. Bogen omhandler de fem discipliner, der er en nødvendig forudsætning Den Lærende Organisation.

Multiple Intelligences: The Theory in Practice

Forfatter: Howard Gardner
Forlag: Basic Books

En bog, der i den grad stiller spørgsmål ved traditionel undervisning hvor der er én, der taler (læreren) og en masse, der lytter (eleverne). Sammen med kolleger på det anerkendte Harvard University har Gardner fundet beviser for, at mennesker har flere intelligenser og lærer på forskellige måder. God undervisning handler derfor om at tilpasse undervisningen, så den matcher deltagernes læringspræferencer. I dag bruges Gardners principper i mange skoler og af konsulenter, coaches, trænere, der arbejder med læring i virksomheder og organisationer.


Coaching, mentoring og proceskonsultation


Essential Elements of Facilitation

Forfatter: Simon Priest, M. Gass & L. Gillis
Forlag: Human Kinetics

Ofte mislykkes det at overføre viden og færdigheder fra trænings- og kursusaktiviteter til arbejdspladsen. Forfatterne viser, hvordan man gennem facilitering inddrager deltagerne og får et langt bedre udbytte.

Process Consultation Revisited - Building the Helping Relationship

Forfatter: Edgar Schein
Forlag: Addison-Wesley

Edgar Scheins bog om proceskonsultation er en slags bibel for folk som arbejder med organisationsudvikling, coaching, mentoring o.l. Den er let at læse og giver en god introduktion til den grundlæggende tankegang, indsigter og de mange værktøjer.

Læs en anmeldelse af Scheins bog her:
http://www.steenhildebrandt.dk/Default.asp?ID=565


The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers, and Coaches, New & Revised

Forfatter: R. Schwarz
Forlag:

Bogen er en klassiker for konsulenter, facilitatorer, ledere, trænere, coaches og andre der arbejder med grupper.


How the Way We Talk Can Change the Way We Work - Seven Languages for Transformation

Forfatter: Robert Kegan og Lisa Laskow Lahey
Forlag: John Wiley & Sons

En bog om sprogets betydning, når mennesker, ledere, konsulenter og coaches arbejder med forandring, læring og udvikling. Det er en praktisk men yderst velfunderet bog, der introducerer syv måder at bruge sproget på, når vi arbejder med personlige og organisatoriske forandringer og transformationer. Bogen indeholder bl.a. en del praktiske øvelser.


Outdoor Management Development

Outdoor-Training - Personal- und Organisationsentwicklung zwischen Flipchart und Bergseil

Forfatter: Niko Schad og Werner Michl
Forlag: Luchterhand

En bog fra Tyskland og på tysk, der sætter fokus på brugen af outdoor-træning som metode i forbindelse med personale- og organisationsudvikling. Selv om bogen er på tysk, er den værd at læse, da den både i teori og praksis fortæller om, hvordan man seriøst og professionelt anvender outdoor-træning – uden brug af jægersoldater og andre kanin-dræbere.


Adventure in Business – An I.M.M.E.R.S.I.O.N Approach to Training and Consulting

Forfatter: Ann Smolowe, Steve Butler og Mark Murray
Forlag: Pearson Custom publishing

En praktisk bog om brugen af outdoor og adventure learning som professionel konsulent og organisationsudvikler. Bogen er skrevet af tre af USA´s førende Corporate Adventure Training-konsulenter. Forfatterne giver en række korte teoretiske argumenter for brugen af adventure og outdoor metoden som et seriøst alternativ til traditionelle metoder. En anden styrke er, at bogen giver en række praktiske eksempler på, hvordan forskellige øvelser og aktiviteter bruges i forbindelse med team- og organisationsudvikling.


Ledelse og lederskab

Leading Change: The Argument for Values-Based Leadership

Forfatter: James O'Toole
Forlag: Ballantine Books

Bogen handler om, hvordan den værdibaserede ledelsesform understøtter og fremmer positive forandringer i organisationer. O´Toole argumenterer overbevisende for at moderne ledelse bygger på velvilligt følgeskab og medejerskab af de værdier, som virksomheden står for. Bogen er et klart opgør med den gammeldags, men stadigvæk vidt udbredte ledelsesform, der bygger på frygt, magt, manipulation og "jeg-alene-vide-og-bestemme". Bogen burde være fast pensum for alle nuværende og kommende ledere.


Servant Leadership : A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness

Forfatter: Robert K. Greenleaf
Forlag: Jossey-Bass Publishers, Inc.

Greenleafs bog handler om ledere, der først og fremmest ser det som deres gerning at tjene andre. Mange af disse servicerende ledere er ikke nødvendigvis formelle ledere, men fælles for dem alle er, at de brænder for deres virke, for at hjælpe andre ud fra de allerbedste og dybeste intentioner. Bogen kan ikke anbefales ledere, der kun tænker på at tjene penge og skabe ensidig shareholder value. Bogen er blevet benævnt verdens bedste bog om - etisk - ledelse.

 

Shackleton's Way - Leadership Lessons from the Great Antarctic Explorer

Forfatter: Margot Morrell og Stephanie Capparell
Forlag: Viking - Penguin Putnam Inc.

En biografisk-ledelsesorienteret bog om en meget stor leder. Eventyreren og polarforskeren Ernest Shackleton praktiserede værdibaseret ledelse før det blev moderne. Læs denne bog og vurder om der er ret meget nyt under solen, når det handler om de kvaliteter en god leder besidder - eller rettere sagt udvikler og tilegner sig gennem livets strabadser. Bogen er også spændende læsning for dem, der bare godt kan lide en god historie om en.

Læs en anmeldelse af bogen hér


En ny tids ledelse - en debatbog om ledelse i staten

Forfatter: Anders Eldrup, Carsten Jarlov, Jørgen Rosted, Niels Chr. Nielsen, m.fl.
Udgivet af: Finansministeriet

Her er en debatbog, der diskuterer forskellige aspekter af ledelse og ledelsesmæssige udfordringer i det statslige system. Bogen beskæftiger sig med fire overordnede temaer: Styring, kontrakter og incitamenter, Personalepolitik og ledelse, Videnssamfundets krav til lederen og Værdibaseret ledelse. Emnerne er udvalgt, fordi de omhandler nogle af de nyere tanker, udviklingstendenser og ledelsesværktøjer, der i dag diskuteres og anvendes i staten. Finansministeriet har inviteret 12 forskellige personer til at give hver deres perspektiv på ledelse. Skribenterne er udvalgt både fra praktikkens og teoriens verden. Således er der erfarne statslige ledere, forskere der arbejder med ledelse og debattører med et stærkt personligt engagement i emnet ledelse.

Bogen kan læses i sin helhed hér

Primal Leadership - Realizing the Power of Emotional Intelligence

Forfatter: Daniel Goleman, Annie McKee, Richard E. Boyatzis
Forlag: Harvard Business School Pr

Bog af bl.a. succesforfatteren Daniel Goleman, hvor der arbejdes videre med begrebet emotionel intelligens og dets vigtighed for den moderne – og effektive – leder. Bogen fortæller hvorfor ledere med fordel kan udvikle deres emotionelle kompetencer og dermed blive bedre mennesker og meget bedre ledere.


Forandring og udvikling

Stifinderen

Forfatter: Kim Hundevadt
Forlag: Jyllands-Postens Erhvervsbogklub

Bogen er en slags biografisk bog om coachen, mental træneren og lederudvikleren Lasse Zäll og hans sejre og nederlag. Der er mange spændende tanker om, hvorfor virksomheder og mennesker ind imellem fungerer godt og hvad vi kan lære heraf. I bogen er der en kort beskrivelse af nogle af de metoder, som mange erhvervsledere og virksomheder med succes anvender, når de arbejder med forandringsprocesser.

 

Who Moved My Cheese?
Hvem har flyttet min Ost?

Forfatter: Spencer Johnson
Forlag: G. P. Putnam´s Sons, New York / Børsen Forlag

En forunderlig lille bog med en sjov, tankevækkende historie om forandring. Budskabet er gammelkendt, men måden det siges på er skøn og lige til benet. Den fortæller om, hvordan du proaktivt kommer forandringer i forkøbet og nyder forandringsprocessen undervejs. Måske er det derfor bogen er en bestseller.

Bogens egen hjemmeside
Læs en anmeldelse af bogen hér


Teamwork

The Wisdom of Teams - Creating the High-performance Organization

Forfatter: Jon R. Katzenbach
Forlag: McGraw-Hill Publishing Co.

En bestseller om teamwork og teamudvikling. Anses af mange for, at være en af de bedste bøger om emnet. Bogen er velunderbygget og indeholder en række praktiske historier og cases om teams og teamwork. Masser af ideer til, hvordan man får succes med teamwork.


Why Teams Don't Work: What Went Wrong and How to Make It Right (Business Essentials)

Forfatter: Harvey Robbins og Michael Finley
Forlag: Texere Publishing, US

Teams og teamwork er kommet for at blive. Det er blevet moderne og ifølge forfatterne måske for moderne i visse organisationer. Teamwork et nemlig ikke altid svaret på virksomhedens problemer. Bogen giver en række praktiske bud på, hvordan ledere og medarbejdere udnytter potentialet i teamwork. Bogen har fået stor anerkendelse og har bla. vundet The Financial Times Global and Business Books Award.

 

 Bogkøb via nettet

Link til Børsens Forlag:
Link til amazon i England:

Amazon.co.ukLink til amazon i USA:


 

 

 
© Copyright 2005 - 2008 • Learning Zone • C.A. Thyregodsvej 90 2. • DK-8230 Åbyhøj • Tel. (45) 2178 1484 • info@learning-zone.dk
Powered by frontGATE system